EPIC Studie foto
Tijdens de EPIC Studie is gekeken naar het effect van pimobendan (Vetmedin) bij honden met een mitraalklep degeneratie (lekkende linker hartklep) die nog in het preklinische stadium zitten. Dit is het stadium voorafgaand aan hartfalen en wordt geclassificeerd als ACVIM fase B2. Het gaat hierbij om honden met een duidelijk hoorbare hartruis zonder klinische symptomen, die röntgenologisch en echografisch aanwijzing hebben voor een vergroting van het linker atrium door de lekkende hartklep.

De conclusie van het onderzoek is dat pimobendan een significante verlenging van het preklinische stadium van mitraalklep endocardiose veroorzaakt. De totale overlevingstijd neemt toe met ongeveer 15 maanden. Pimobendan wordt ook in dit preklinische stadium goed getolereerd door de honden en is als zeer veilig te beschouwen.

foto
Dit biedt nieuwe perspectieven voor onze dieren met hartproblemen. Het betekent dat we honden met mitraalklepdegeneratie in een vroeger stadium kunnen behandelen en hierdoor de overlevingstijd relevant verlengen. Ik ben natuurlijk benieuwd of ik in de praktijk dezelfde positieve uitkomst bereik. Klik hier voor de literatuurstudie.

Voor welke dieren is deze therapie geschikt?
Honden met een goed hoorbare hartruis (graad 3/6) zonder klinische verschijnselen komen in aanmerking voor deze behandeling (ACVIM fase B2). De hartslag is in dit stadium nog normaal en er kan gewoon sprake zijn van een respiratoire aritmie (dit past bij een hart dat zich nog prima kan aanpassen aan de lekkage).

Deze honden dienen wel röntgenologisch en echografisch te worden onderzocht om niet te vroeg met de behandeling te beginnen en duidelijk voor ogen te hebben wat er in het hart mis gaat. Met een röntgenfoto van de borstholte is de grootte van het hart in te schatten. Als de hartscore >10.5 is, spreekt met van een hartvergroting. Ook is vergroting van het linker atrium te zien. Daarnaast wordt met een aanvullend echo-onderzoek bepaalt in welke mate het Linker atrium en de linker kamer vergroot zijn. Bij duidelijke vergroting van het hart i.c.m. een forse insufficiëntie wordt gestart met de behandeling.

<
contact opnemen:    0655740855 06 55 74 08 55    email info@dierenartsjonker.nl           Aanmelden Nieuwsbrief